Tasarımda Bilgisayar Uygulamaları, Ders Özeti 01

Ekranda gezinme

> Mouse Scroll

> “Zoom” Aracı (tam ekrana objeleri sığdırma)

Zoom > Enter > zoom> Enter

 

DRAW (çizim) araçları

Line > Çizgi

– LINE komutu girilerek

– L komutu girilerek

– Line ikonuna tıklanarak

> Specify first point (ilk noktayı gir)

< Ekrana tıklanacak ya da koordinat girilecek

> Specify next point (ikinci noktayı gir)

< Mouse yönü tariflenerek değer girilecek (ortho açılabilir)

< Devam edilmeyecekse ESC tuşu.

Circle > Çember

– CIRCLE komutu girilerek

– C komutu girilerek

– CIRCLE ikonuna tıklanarak

> Specify center point for circle (çember için merkez noktasını gir.

< Ekrana tıklanacak ya da koordinat girilecek

> Specify Radius for Circle (yarıçap değeri girin)

< Yarıçap değeri girilecek.

Polyline > Çoklu çizgi

– PLINE komutu girilerek

– PL komutu girilerek

– POLYLINE ikonuna tıklanarak.

> Specify start point

< Ekrana tıklnacak ya da koordinat girilecek

> Specify next point

< Mouse yönü tariflenerek değer girilecek (ortho açılabilir)

< Devam edilmeyecekse ESC tuşu.

——-

MODIFY (Düzenleme) ARAÇLARI

Erase > Silme

– ERASE komutu girilerek

– E komutu girilerek

– Erase ikonuna tıklanarak

> Select objects

< Silinmek istenen tüm objeleri sırayla seç.

< Seçimi bitirdiğinde “enter”a bas.

—– ARA BİLGİ —–

Standart seçim metodları (select objects uyarısı görüldüğünde dikkate alınacak)

* Tek tek tıklanarak obje seçilmesi

* Seçim grubundan obje çıkarılması (shift ile objeye tıklayarak)

* Soldan çerçeve içine alınarak obje seçilmesi (çerçevenin tamamen içerisindeki objeleri seçer)

* Sağdan çerçeve içine alınarak obje seçilmesi

(çerçevenin tamamen içerisindeki objeleri ve çerçeveyle kesişen objeleri seçer)

// —– ARA BİLGİ —–//

Move > Taşıma

– MOVE komutu girilerek

– M komutu girilerek

– Move ikonuna tıklanarak

> Select objects

< Taşınmak istenen tüm objeleri sırayla seç. (diğer seçim metodları da kullanılabilir.)

< Seçimi bitirdiğinde “enter”a bas.

> Specify base point (taşıma referans noktasını seç)

< Taşıma noktasına tıklanacak

> Specify second point (ikinci noktayı seç)

< Referans noktasının nereye taşınacağını belirle.

< Bir yön belirleyip değer girilebilir

< Direkt başka bir noktaya taşınabilir.

—– ARA BİLGİ —–

OSNAP (object snap), objelerin tutunma noktalarını aktive eder

< OSNAP “enter”,

< Nearest hariç tüm kutucukları işaretle

< Object Snap On kutusunu işaretle

veya

< F3 tuşuna bas (pencere açmadan aktive eder)

// —– ARA BİLGİ —–//

Copy > Kopyalama

– COPY komutu girilerek

– CO komutu girilerek

– Copy ikonuna tıklanarak

> Select objects

< Kopyalanmak istenen tüm objeleri sırayla seç. (diğer seçim metodları da kullanılabilir.)

< Seçimi bitirdiğinde “enter”a bas.

> Specify base point (taşıma referans noktasını seç)

< Kopyalama noktasına tıklanacak

> Specify second point (ikinci noktayı seç)

< Referans noktasının nereye kopyalanacağını belirle.

< Bir yön belirleyip değer girilebilir

< Direkt başka bir noktaya taşınabilir.

< Kopyalama işlemi bittikten sonra ESC tuşuna basılacak.

Rotate > Döndürme

– ROTATE komutu girilerek

– RO komutu girilerek

– Rotate ikonuna tıklanarak

> Select objects

< Döndürülmek istenen tüm objeleri sırayla seç. (diğer seçim metodları da kullanılabilir.)

< Seçimi bitirdiğinde “enter”a bas.

> Specify base point (Döndürme merkez noktasını seç)

< Çevresinde döndürülecek merkez noktasını seçin. (Genelde osnap açık kullanılmalı)

> Specify rotating angle (Döndürme açısını girin)

< Döndürme açısı değeri girilecek (saat yönünün tersi)

— Başka döndürme metodları ileriki derslerde aktarılacak)

——————————

——————————

Offset > Kopyalayarak Öteleme

– OFFSET komutu girilerek

– O komutu girilerek

– Offset ikonuna tıklanarak

> Specify offset distance (öteleme mesafesini girin)

< Öteleme değerini gir (ya da ekrandan iki noktaya tıklayarak ölçü tarifle)

> Select object to offset (ötelenecek objeyi seçin)

< Ötelenecek obje seçilecek

> Specify point on side to offset (ötelenecek tarafı seçin)

< Ötelenecek tarafa tıklanacak. Ve istenirse tekrarlanarak devam edilecek.

< Komutu bitirmek için ESC’e tıklanacak

TRIM > Kırpma

– TRIM komutu girilerek

– TR komutu girilerek

– Trim ikonuna tıklanarak

> Select objects

< Kırpma referans çizgisini seç

< Seçim bittiğinde enter’a bas

> trim (kırpma işlemini başlat)

< Kırpılacak kısıma tıkla (devam edilecekse tıklamaya devam et)

< Komutu bitirmek için ESC’ye bas

EXTEND > Uzatma

– EXTEND komutu girilerek

– EX komutu girilerek

– Extend ikonuna tıklanarak

> Select objects

< Uzatma referans çizgisini seç.

< Seçim bittiğinde enter’a bas

< Extend (uzatacağın çizgileri seç)

< Uzatılacak çizgilere tıkla (devam edilecekse tıklamaya devam et)

< Komutu bitirmek için ESC’ye bas.

FILLET > Köşe Yuvarlama

– FILLET komutu girilerek

– F komutu girilerek

– Fillet ikonuna tıklanarak

> Select first object or… (Radius)

< R “enter”

> Specify fillet radius

< Yeni yarıçap değeri gir, “enter” a bas

> Select first object

< Birinci çizgiyi seç.

> Select second object

< İkinci çizgiyi seç.